Lietuvos Respublikos Konstitucija (2012)

(0) Į krepšelį 1992 m. referendume priimtas pagrindinis valstybės įstatymas, kuris reglamentuoja pamatinius Lietuvos valstybės ir visuomenės gyvenimo aspektus. Šis leidinys nepamainomas pilietinio ugdymo, istorijos, politologijos pamokose bei ruošiantis istorijos egzaminui. 1.38 Lietuvos Respublikos Konstitucija (2012)

Istorijos konspektas abiturientams. I dalis

(2) Į krepšelį Nuo priešistorės iki Didžiosios Prancūzijos revoliucijos. Pirmoji konspekto dalis, skirta mokytis istorijos tiek XI klasėje, tiek ruošiantis abitūros egzaminams. Pateikiamos svarbiausių istorijos procesų iki Didžiosios Prancūzijos revoliucijos ir Abiejų Tautų Respublikos žlugimo imtinai tezės. Taip pat rasite svarbiausias sąvokas, istorinių asmenybių biografijas, įsimintinas datas bei tam tikrą Continue Reading

Istorijos žodynas mokykloms

(2) Į krepšelį Istorijos žodynas mokyklai tai: •    844 žymiausių pasaulio ir Lietuvos istorinių asmenybių biografijos;•    2722 svarbiausių pasaulio ir Lietuvos istorinių įvykių aprašymai, esminės istorijos, politologijos, religijotyros sąvokos;•    228 įvairių tautų ir kultūrų dievai bei mitologiniai herojai;•    žemėlapiai ir schemos.Sąvokinę ir biografinę medžiagą papildo iliustracijos, žemėlapiai, schemos. „Istorijos žodynas Continue Reading