Klaipėdos universitetas. 25 metai mokslo ir kultūros židiniui prie jūros

(0) Į krepšelį Knygoje „Klaipėdos universitetas. 25 metai mokslo ir kultūros židiniui prie jūros“ primenamas per ketvirtį amžiaus Klaipėdos universiteto bendruomenės nueitas kelias. Didelis dėmesys skiriamas pirmiesiems aukštojo mokslo žingsniams Klaipėdoje – pirmųjų aukštųjų mokyklų atsiradimui Antrojo pasaulinio karo išvakarėse ir jų likimui. Nepamiršti asmenys, daugiausia prisidėję prie pajūrio kultūros ir Continue Reading

ŠIUOLAIKINĖS MANDALOS: šiuolaikinio meno ir rytų kultūros sintezė Jūsų sielos atgaivai!

(0) Į krepšelį Tegul šiuolaikinio meno ir rytų kultūros sintezė padeda atkurti dvasinę harmoniją tomis akimirkomis, kai to norisi labiausiai! Mandala – simetriškas dvasinės būsenos atspindys, padedantis įžvelgti tai, kas slypi mūsų viduje ir yra neprieinama nuolatinio skubėjimo ritmo įkalintam žmogui. Spalvindami netikėčiausių formų ir raštų šiuolaikines mandalas, pažadinsite savo Continue Reading

11-13 metų vaikų prigimtinių fizinių galių plėtotė neformaliai ugdant mokykloje

(0) Į krepšelį Asta Šarkauskienė – socialinių mokslų (edukologija) daktarė, Klaipėdos universiteto Kūno kultūros katedros docentė, Lietuvos olimpinės akademijos tarybos narė, Baltijos sporto mokslo asociacijos narė, daugkartinė Lietuvos vidutinių ir ilgų nuotolių bėgimo rungčių čempionė. A. Šarkauskienė yra parengusi metodinę knygą Jaunųjų paauglių neformaliojo fizinio ugdymo mokykloje programa, 18 straipsnių, Continue Reading

Kūdikių prietelius. Skaitinių vadovėlis

(0) Į krepšelį 1795 metais Karaliaučiuje, Hartungo spaustuvėje, išleistas „Kūdikių prietelius" tapo pirmuoju pusiau pasaulietiniu skaitinių vadovėliu lietuvių kalba. Tai buvo Frydricho Eberhardo von Rochovo (Friedrich Eberhard von Rochow) parengto vokiško skaitinių vadovėlio „Der Kinderfreund" (Vaikų draugas) vienos iš redakcijų vertimas, atliktas Kristijono Gotlybo Milkaus (Christian Gottlieb Mielcke). Vadovėlį sudarė Continue Reading