Biologija. Podręcznik dla klasy X

Biologija. Podręcznik dla klasy X

Knygą Biologija. Podręcznik dla klasy X


Leidėjas:

Išleista: 2009

Puslapiai: 160

ISBN: 9785430053895

Formatas: 16,5 x 23,7 cm, minkšti viršeliai

Kalba: Lenkų

Trumpas knygos Biologija. Podręcznik dla klasy X aprašymas

Šis vadovėlis — L. Molienės ir S. Molio IX klasės vadovėlio „Žmogaus biologija ir sveikata“ tęsinys, skiriamas vidurinių mokyklų X ir gimnazijų II klasei. Čia nagrinėjama gyvosios gamtos evoliucija, įvairovė, sandara, tarpusavio ryšiai, gyvybinės funkcijos, žmogaus veiklos įtaka.

Vadovėlio medžiaga pateikiama taip, kad mokiniui būtų nesunku mokytis ir savarankiškai: išryškinamos svarbiausios teksto sąvokos, kiekvieno skyrelio pabaigoje pateikiamos trumpos svarbiausių minčių ir teiginių santraukos, savikontrolės klausimai. Tie, kurie domisi gamta, knygoje ras papildomų temų, įdomybių, piešinių, įvairių kūrybinių užduočių.

Vadovėlis gausiai iliustruotas. Jame daugiau nei 200 iliustracijų: nuotraukų, piešinių, diagramų, schemų, kurios padės geriau suprasti ir išmokti nagrinėjamą medžiagą. Vadovėlio autoriai stengėsi pateikti dar nežinomą svarbiausią medžiagą, taip pat pakartoti, įtvirtinti biologijos kurso pagrindines žinias. Todėl nauja medžiaga aiškinama remiantis jau išeitu kursu, kartojant jau žinomas sąvokas.

Žemesnėse klasėse daugiau nagrinėjama gyvų organizmų sandara, funkcijos, sistematika, o mažiau paliesti evoliucijos, genetikos, ekologijos mokslai. Devintoje klasėje išsamiai nagrinėta žmogaus biologija. Todėl dešimtoje klasėje pagrindinis dėmesys skiriamas visos gyvosios gamtos nagrinėjimui, paliečiant įvairius bendruosius biologijos mokslus.

Leave a Reply