Fizika. Bendrasis kursas. Vadovėlis XII klasei. Pirmoji(0)
Naujas fizikos vadovėlis XII klasei bendrajam kursui yra fizikos vadovėlio XI klasei bendrajam kursui tąsa. Savo turiniu naujasis vadovėlis atitinka Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų Bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus. Vadovėlyje pateikiami fizikos dalyko pagrindai, suteikiantys fizikinį išprusimą, būtiną baigiančiajam vidurinę mokyklą moksleiviui.
Mokymo turinys derinamas su mokymo planais pagal bendrojo kurso programą: bendrajam kursui skiriamos 2 savaitinės pamokos per metus (…
15.15

Fizika. Bendrasis kursas. Vadovėlis XII klasei. Pirmoji

Fizika. Bendrasis kursas. Vadovėlis XII klasei. Pirmoji

Knygą Fizika. Bendrasis kursas. Vadovėlis XII klasei. Pirmoji


Leidėjas:

Išleista: 2006

Puslapiai: 240

ISBN-10: 1558104852

EAN-13: 4771558104859

Formatas: 23,6 x 16,5 x 1,3 cm, minkšti viršeliai

Kalba: Lietuvių

Trumpas knygos Fizika. Bendrasis kursas. Vadovėlis XII klasei. Pirmoji aprašymas

Naujas fizikos vadovėlis XII klasei bendrajam kursui yra fizikos vadovėlio XI klasei bendrajam kursui tąsa. Savo turiniu naujasis vadovėlis atitinka Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų Bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus. Vadovėlyje pateikiami fizikos dalyko pagrindai, suteikiantys fizikinį išprusimą, būtiną baigiančiajam vidurinę mokyklą moksleiviui.

Mokymo turinys derinamas su mokymo planais pagal bendrojo kurso programą: bendrajam kursui skiriamos 2 savaitinės pamokos per metus (4 savaitinės pamokos per dvejus metus).

Tai – pirmoji fizikos vadovėlio XII klasei. Joje pateikiamos bendros žinios apie nuolatinę elektros srovę, magnetinį lauką, elektros srovę įvairiose terpėse, elektromagnetinę indukciją, elektromagnetinius virpesius, elektromagnetines bangas, geometrinę optiką. Elektrodinamikos ir optikos žinios integruojamos su šiuolaikine technika. Kiekvienas skyrius baigiamas pažintine tema. Skaitydami ją, sužinosite, kokių laimėjimų pasiekė šiuolaikinis mokslas ir technika, kokia yra fizikos vieta modernios visuomenės gyvenime.

Vadovėlio struktūra

Fizikos vadovėlio XII klasei struktūra projektuojama tokiu pat nuoseklumu, kaip ir fizikos vadovėlio XI klasei.

Vadovėlį sudaro naudojimosi vadovėliu rekomendacijos, įvadas, mokomoji medžiaga,  išdėstyta paragrafais, turinys, literatūros sąrašai.

Kiekvieną vadovėlio skyrių sudaro atskiros temos (paragrafai). Mokomosios medžiagos pateikimo būdas paragrafuose pasirinktas atsižvelgiant į psichologinius ir didaktinius reikalavimus. Paragrafų turinys sudarytas laikantis etapinės žinių įvaldymo teorijos. Pagal ją žinių įvaldymas prasideda nuo teigiamos mokymosi motyvacijos sužadinimo nagrinėjamo mokymo turinio atžvilgiu. Teigiamą mokymosi motyvaciją laiduoja konkrečių pavyzdžių, sutinkamų artimiausioje aplinkoje nagrinėjimas, jų modeliavimas taikant eksperimentinį metodą, probleminių situacijų sudarymas. Todėl paragrafų pradžioje pateikiami konkrečių reiškinių, susijusių su nagrinėjama tema, pavyzdžiai, bandymų aprašymai.

Kiekvienos temos (paragrafo) pabaigoje pateikiami klausimai ir užduotys. Užduotys pateikiamos tradicinio uždavinio arba kompleksinio uždavinio forma.

Siekiant ugdyti moksleivių gebėjimus taikyti įgytas žinias, kiekviename vadovėlio skyrelyje yra temos ,,Mokomės spręsti uždavinius“. Šiose temose pateikiami originalių ir įdomių uždavinių sprendimo pavyzdžiai. Jas papildo savarankiškam darbui skirti uždaviniai. Sudarant uždavinius, atsižvelgta į skirtingas moksleivių pažintines galias. Todėl fizikos mokytojai juos galės panaudoti mokymosi diferencijavimui ar individualizavimui.

Skyrelių pabaigoje yra viena pažintinio-lavinamojo pobūdžio tema, kurioje, atsižvelgiant į skyriuje nagrinėtą mokomąją medžiagą, pateikiama fizikos mokslo istorijos elementų, naujų fizikos pasiekimų, jų taikymo buityje, technikoje ir kitose veiklos srityse pavyzdžių.

Kiekvieno skyrelio pabaigoje yra trumpa nagrinėto skyriaus santrauka. Santraukoje pateikiami to skyrelio svarbiausių fizikinių dydžių apibrėžimai, formulės. Vidinę fizikos turinio integraciją užtikrina palyginamosios lentelės, klasifikacinės schemos.

Vadovėlio pabaigoje pateiktos vadovėlio informacinės priemonės, padedančios orientuotis informacijos paieškoje: turinys, rodyklės, šaltiniai, literatūros sąrašai.

Vadovėlio turinys

Fizikos vadovėlio XII klasei turinys išdėstytas dviejose knygose. Pirmoji skirta pirmajam mokslo metų pusmečiui, o antroji – antrajam.

Pirmąją knygą sudaro elektrodinamikos ir geometrinės optikos skyriai. Antrąją knygą sudaro fizikinės optikos, dalelių fizikos ir kvantų, atomo fizikos ir astronomijos pagrindų skyriai.

Vadovėlio komplektą sudaro:

Palmira Pečiuliauskienė

FIZIKA. BENDRASIS KURSAS. Vadovėlis XII klasei. Pirmoji

 

Alfonsas Rimeika, Palmira Pečiuliauskienė

FIZIKA. BENDRASIS KURSAS. Vadovėlis XII klasei. Antroji

 

Palmira Pečiuliauskienė

FIZIKOS PRATYBOS XII klasei (1-asis ir 2-asis sąsiuvinis)

 

Stanislovas Vičas

FIZIKOS TESTAI XII klasei

FIZIKOS UŽDAVINYNAS XII klasei

 

Aldona Kairienė

FIZIKOS LABORATORINIAI DARBAI XII klasei

 

Palmira Pečiuliauskienė

FIZIKA. XII klasės mokytojo.

Leave a Reply