Geografija. Vadovėlis VIII klasei. Antroji (serija „Šok“)

Geografija. Vadovėlis VIII klasei. Antroji (serija „Šok“)

Knygą Geografija. Vadovėlis VIII klasei. Antroji (serija „Šok“)


Leidėjas:

Išleista: 2010

Puslapiai: 80

ISBN-10: 5430055697

ISBN-13: 9785430055691

Formatas: 19,5 x 26 x 0,4 cm, minkšti viršeliai

Kalba: Lietuvių

Trumpas knygos Geografija. Vadovėlis VIII klasei. Antroji (serija „Šok“) aprašymas

Geografijos vadovėlis VIII klasei.

Vadovėlio komplektą sudaro:

  • Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji
  • Pratybų sąsiuvinis.

Geografijos vadovėlio VIII klasei komplektas parengtas pagal atnaujintas Bendrąsias programas ir yra vadovėlių „Mūsų daug – pasaulis vienas“ VI klasei ir „Geografija“ VII klasei tęsinys. Komplektas atitinka serijos „Šok“ vadovėlių komplektų struktūrą.

Perteikiant geografijos dalyko mokomąją medžiagą, vadovėlyje laikomasi aiškios schemos. Pirma, pateikiama medžiaga yra koncentruota, moksliškai pagrįsta ir šiuolaikiška. Antra, ji yra suprantama ir siejama su mokinių patirtimi bei aktualiais socialiniais ir kultūriniais poreikiais. Trečia, mokomoji medžiaga ir užduotys yra diferencijuotos. Ketvirta, ji papildo kitų mokomųjų dalykų (istorijos, gamtos mokslų, matematikos ir kt.) informaciją ir ją savaip interpretuoja.

Atsižvelgiant į aštuntoko amžiaus ypatybes, vadovėlio medžiagą stengiamasi perteikti konkrečiai, vaizdingai ir suprantamai. Mokiniai skatinami vadovėlyje savarankiškai ieškoti atsakymų į jiems kylančius klausimus, mąstyti, būti aktyvūs, diskutuoti, pasakoti, kurti ir interpretuoti.

Vadovėlio turinys siekia kompleksiškai ir tolygiai aprėpti Bendrojoje geografijos programoje numatytas keturias svarbiausias pažinimo sritis: geografinį pažinimą, gamtinę geografiją, visuomeninę geografiją ir regioninę geografiją. Kiekvienai pamokai skiriama viena ar dvi atlankos, kuriose pamokos medžiaga išdėstoma tolygiai, tad mokiniai gali dirbti sistemingai. Mokymosi uždaviniai (Šią pamoką) orientuoti į numatomus pamokos rezultatus. Toliau dėstoma pagrindinė mokomoji medžiaga (teorija), kuri papildoma ir konkretinama žemėlapiais, kartoschemomis, schemomis, diagramomis ir kita iliustracine medžiaga. Pamokos medžiagai įtvirtinti padės Klausimai ir užduotys. Tai praktinės, kūrybinės ir mokinių pasiekimų įvertinimo užduotys, kuriomis siekiama sukurti aktyvų mokinių santykį su anksčiau pateikta vadovėlio medžiaga. Nemažai užduočių, nukreipiančių mokinį į Mokymosi žingsnius, paaiškinančius, kaip atlikti tyrimą, parengti pristatymą, diskutuoti ir kt. Ši veikla padės mokiniams mokytis, planuoti darbą, įsivertinti. Pamokos pabaigoje pateikiamos apibendrinamosios išvados.

Sudarė Šarūnas Gerulaitis, Genovaitė Kynė.

Apipavidalino Agnė Beinaravičiūtė.

Leave a Reply