Neįgaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje: profesinio rengimo ir profesinės adaptacijos sąveika

Neįgaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje: profesinio rengimo ir profesinės adaptacijos sąveika

Knygą Neįgaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje: profesinio rengimo ir profesinės adaptacijos sąveika


Leidėjas:

Išleista: 2004

Puslapiai: 274

ISBN: 9789986385202

Formatas: 16 x 23, minkšti viršeliai

Kalba: Lietuvių

Trumpas knygos Neįgaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje: profesinio rengimo ir profesinės adaptacijos sąveika aprašymas

Šios monografijos objektas yra neįgaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje. Kokios individualios ir kolektyvinės sąlygos būtinos neįgaliųjų socialiniam dalyvavimui darbo rinkoje plėtoti? Kokios edukacinės ir socialinės priemonės įgalina neįgaliuosius dalyvauti darbo rinkoje? – šie probleminiai klausimai nurodo bendrąją monografijoje nagrinėjamą problematiką. 

Šios monografijoje nagrinėjama nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolių profesinio rengimo ir profesinės adaptacijos sąveika. Kitaip tariant, dėmesys skiriamas ne tik profesinio rengimo ar profesinės adaptacijos reiškiniams nagrinėti, kiek jų tarpusavio sąveikai.

Keliami tokie probleminiai klausimai: kokios kategorijos jungia nežymiai sutrikusio intelekto asmenų profesinį rengimą ir profesinę adaptaciją? Kokios yra nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolių profesinio rengimo ir profesinės adaptacijos plėtros galimybės, kliūtys, pokyčių kryptingumas? Ar Lietuvos nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolių profesinio rengimo ir profesinės adaptacijos situacija tenkina neįgalių asmenų poreikius ir visuomenės lūkesčius?

Tokie konkretūs klausimai ir atsakymo į juos paieškos sudaro šios monografijos mokslinį problematiškumą.

Leave a Reply