Nes jo gailestingumas amžinas. Maldynas(0)
Jūsų rankose — maldynas, padėsiantis melsti Dievo Gailestingumo. Šios maldos – tai Jėzaus apreikšti, Bažnyčios ir šventųjų žodžiai, duoti kreiptis į Dievą. Tai penas Jūsų sielai, kad melsdamiesi ir mąstydami geriau pažintumėte bei giliau suvoktumėte Dievo Gailestingumo slėpinį. Linkiu, kad šie žodžiai palaipsniui tap tų gyvi Jūsų gyvenimo žodžiuose ir darbuose. Prašykite šiais žodžiais Viešpaties gailestingu mo sau ir visam pasauliui!
„Gailestingumas yra Dievą ir žmogų suvienijantis kelias, ne…
6.99

Nes jo gailestingumas amžinas. Maldynas

Nes jo gailestingumas amžinas. Maldynas

Knygą Nes jo gailestingumas amžinas. Maldynas


Leidėjas:

Išleista: 2016

Puslapiai: 174

ISBN: 9789955293095

Formatas: 10 x 15 cm, minkšti viršeliai

Kalba: Lietuvių

Trumpas knygos Nes jo gailestingumas amžinas. Maldynas aprašymas

Jūsų rankose — maldynas, padėsiantis melsti Dievo Gailestingumo. Šios maldos – tai Jėzaus apreikšti, Bažnyčios ir šventųjų žodžiai, duoti kreiptis į Dievą. Tai penas Jūsų sielai, kad melsdamiesi ir mąstydami geriau pažintumėte bei giliau suvoktumėte Dievo Gailestingumo slėpinį. Linkiu, kad šie žodžiai palaipsniui tap tų gyvi Jūsų gyvenimo žodžiuose ir darbuose. Prašykite šiais žodžiais Viešpaties gailestingu mo sau ir visam pasauliui!

„Gailestingumas yra Dievą ir žmogų suvienijantis kelias, nes atveria širdį vilčiai, kad esame visada mylimi, nepaisant mūsų nuodėmingu mo", – sakė popiežius Pranciškus, skelbdamas Gailestingumo jubiliejų. Telydi čia esančios maldos Jus link Sutaikinimo sakramento, per kurį patiriame Viešpaties gailestingumą. Išgyvenkime didžią Dievo gailestingumo malonę savo širdyje ir gyvenime vis iš naujo.
Patyrę Dievo gailestingumą per nuodėmių atleidimą neškime jį kitiems. Jėzus ses. Faustinai yra sakęs: „Pateikiu tris būdus būti gailestingai artimui: pirmas – darbas, antras – žodis, tre čias – malda; šiose trijose pakopose telpa gai lestingumo pilnatvė, ir tai yra nepaneigiamas meilės man įrodymas. Taip siela garbina ir tei kia šlovę mano gailestingumui" (Dien. 742).

Tegul Dievui teikiama šlovė išryškėja mūsų gyvenime gailestingumo darbais, žodžiais ir malda. Jubiliejiniais gailestingumo metais iš leistas maldynas tepadeda geriau pažinti Dievo Gailestingumą, gyventi juo ir liudyti jį kiekvie ną dieną.

Gintaras Grušas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas

Leave a Reply