Pirmieji Mažosios Lietuvos lietuviai Kanadoje(1)
Leidinyje skelbiamas XIX a. pabaigos–XX a. pradžios Kanados emi­granto į tėviškę siųstų 92 laiškų ir su emigracija susijusių dokumentų rinkinys. Jų autorius – buvusios Rytų Prūsijos Klaipėdos apskrities Dėglių kaimo valstiečio sūnus Jurgis Kavolis (1865–1937), laiškai rašyti 1895–1923 m.
Juose kronikiniu būdu fiksuota lietuvių emigrantų ben­druomenė ir jos narių gyvenimo sąlygos. Ypač didelė šių dokumentų vertė yra duomenys, leidžiantys tikslinti emigracijos į Kanadą istoriją ir ją išsamiau nu…
9.89

Pirmieji Mažosios Lietuvos lietuviai Kanadoje

Pirmieji Mažosios Lietuvos lietuviai Kanadoje

Knygą Pirmieji Mažosios Lietuvos lietuviai Kanadoje


Leidėjas:

Išleista: 2015

Puslapiai: 404

ISBN: 9786094596032

Versijos kodas: P.

Formatas: 14,5 x 24 x 2 cm, kieti viršeliai

Kalba: Lietuvių

Trumpas knygos Pirmieji Mažosios Lietuvos lietuviai Kanadoje aprašymas

Leidinyje skelbiamas XIX a. pabaigos–XX a. pradžios Kanados emi­granto į tėviškę siųstų 92 laiškų ir su emigracija susijusių dokumentų rinkinys. Jų autorius – buvusios Rytų Prūsijos Klaipėdos apskrities Dėglių kaimo valstiečio sūnus Jurgis Kavolis (1865–1937), laiškai rašyti 1895–1923 m.

Juose kronikiniu būdu fiksuota lietuvių emigrantų ben­druomenė ir jos narių gyvenimo sąlygos. Ypač didelė šių dokumentų vertė yra duomenys, leidžiantys tikslinti emigracijos į Kanadą istoriją ir ją išsamiau nušviesti. Mokslinė publikacija sudarys palankesnes sąlygas Mažosios Lietuvos lietuvių išeivystės į Šiaurės Ameriką tyrimams, padidins tyrimų šaltinių įvairovę ir aktualumą, pagerins prieigą prie jų bei sklaidą humanitarinių ir socialinių mokslų aplinkoje.

Laiškai aktualūs ir kitais aspektais, pirmiausia kaip Mažosios Lietuvos lietuvių kalbos ir rašto, laiško kaip egodokumentinio paveldo paminklai. Po šios publikacijos pasirodymo laiškų originalai įpaveldinti Vilniausuniversiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje.

Leave a Reply