Socialinio ugdymo testai 8 klasei(0)
Šio leidinio paskirtis – padėti mokiniams ir mokytojams pa(si)-tikrinti ir į(si)vertinti esamą padėtį, pasiruošti Standartizuo­tiems socialinių mokslų testams.
Juos sudarančios istorijos, geografijos ir pilietinio ugdymo užduotys orientuotos į įvairaus pasiekimų lygio mokinius. Pir­mieji leidinio testai leidžia nustatyti esamą pasiekimų lygį, o tolesni – stebėti mokinio daromą pažangą, nustatyti spragas ir numatyti tobulėjimo kryptis.
Socialinio ugdymo testai VIII klasei – novatoriškas leidin…
5.69

Socialinio ugdymo testai 8 klasei

Socialinio ugdymo testai 8 klasei

Knygą Socialinio ugdymo testai 8 klasei


Leidėjas:

Išleista: 2016

Puslapiai: 75

ISBN: 9785430064273

Formatas: 21 x 29, minkšti viršeliai

Kalba: Lietuvių

Trumpas knygos Socialinio ugdymo testai 8 klasei aprašymas

Šio leidinio paskirtis – padėti mokiniams ir mokytojams pa(si)-tikrinti ir į(si)vertinti esamą padėtį, pasiruošti Standartizuo­tiems socialinių mokslų testams.

Juos sudarančios istorijos, geografijos ir pilietinio ugdymo užduotys orientuotos į įvairaus pasiekimų lygio mokinius. Pir­mieji leidinio testai leidžia nustatyti esamą pasiekimų lygį, o tolesni – stebėti mokinio daromą pažangą, nustatyti spragas ir numatyti tobulėjimo kryptis.

Socialinio ugdymo testai VIII klasei – novatoriškas leidinys, parengtas atsižvelgiant į Standartizuotą socialinių mokslų pro­gramą. Šio leidinio užduotyse integruoti trys mokomieji daly­kai: istorija, geografija ir pilietinis ugdymas. Leidinį parengė didelę standartizuotų testų rengimo patirtį turintys istorijos ir geografijos mokytojai.

Šie testai gali būti diagnostiniai pradedant Pagrindinio ugdymo bendrosios programos antrąją dalį, VIII klasėje kartojant tam tikras istorijos ir geografijos temas arba baigus šių mokomųjų dalykų kursą.

Leave a Reply