Vilkaviškio kraštas. Iš praeities į dabartį

Vilkaviškio kraštas. Iš praeities į dabartį

Knygą Vilkaviškio kraštas. Iš praeities į dabartį


Leidėjas:

Išleista: 2015

Puslapiai: 291

ISBN: 9789955039211

Formatas: 21 x 30 cm, kieti viršeliai

Kalba: Lietuvių

Trumpas knygos Vilkaviškio kraštas. Iš praeities į dabartį aprašymas

Išleidęs albumus „Marijampolė. Iš praeities į dabartį" ir „Kalvarija. Iš praeities į dabartį", pasijutau savotiškai nuskriaudęs ne mažiau svarbų Suvalkijos ir visos Lietuvos istorijai Vilkaviškio kraštą. Nežiūrint į tai, kad žymiausi vilkaviškiečiai – dr. Jonas Basanavičius, dr. Vincas Kudirka, poetas Petras Arminas-Trupinėlis ar Petras Kriaučiūnas buvo pateikti kaip marijampoliečiai (baigė Marijampolės, dabar Rygiškių Jono gimnaziją), visgi liko nepaminėti daug Vilkaviškio vyskupijos kunigų ir vyskupų, Lietuvos savanorių, karininkų, mokslininkų, kūrėjų. Negali būti pamiršta ir Vilkaviškio krašto istorija, kurioje gilius pėdsakus paliko visi didžiausi XIX ir XX amžiaus karai, okupacijos, Sibiro tremtys, sovietinių okupantų žiaurumai, savanorių-kūrėjų žygiai ir miško brolių kovos.

Seniausios išlikę Vilkaviškio krašto nuotraukos – iš XIX a. pabaigos. Jose (atvirukuose) užfiksuoti Vokietijos pasienyje esantys Kybartai ir Virbalis. Atvirukų autoriai – tiek Rusijos, tiek Vokietijos fotografai.

Pažymėtinas Vilkaviškio krašto fotografų dalyvavimas Paryžiaus 1900 m. pasaulinėje parodoje. Daugiausia pasidarbavo profesionalūs fotografai M. Jasvoinas, V. Freimanas, Ch. Nicevičius, Ch. Gutermanas bei Pirmojo pasaulinio karo vokiečių korespondentai A. Kiulevindas ir Georgas Stilkė, lydėję Vokietijos imperijos kariuomenę ir fiksavę jos pergales prieš besitraukiančią iš Lietuvos Rusijos imperijos armiją. Kybartai, Virbalis, Vilkaviškis ir Pilviškiai buvo pirmosios vokiečių „išvaduotos" Lietuvos gyvenvietės, patekusios į Berlyne, Karaliaučiuje ir Krante išleistus pašto atvirukus.

Pirmosios nepriklausomybės laikotarpiu fotografai gražiai pasidarbavo ne tik Vilkaviškyje, bet ir mažesnėse šio krašto gyvenvietėse. Paminėtini F. Grigaitis (Virbalis), J. Jankauskas (Gražiškiai), F. Pajaujis (Vištytis), V. Kapteinis (Pilviškiai), V. Bačys (Gižai), M. Chlamnovičius (Kybartai).

Daugiausia medžiagos albumui gavau iš vilkaviškiečio Kornelijaus Bačkevičiaus ir kybartiečio Vytauto Mickevičiaus – maloniai leidus jo dukrai Rūtai Songailienei; iš Justino Sajausko ir Angelės Jasaitytės-Zaveckienės. Rinkdamas medžiagą, sutikau daug puikių žmonių, geranoriškai leidusių pasinaudoti jų turimomis šeimos fotografijomis, supratusių autoriaus pastangas išleisti prasmingą knygą. Tai – Alfonsas Algimantas Dvareckis, Laima Gurauskienė, Romualdas Viskanta, Antanas Vytautas Dundzila, Angelė Radzevičienė, Marytė Samušytė, Ramutė Vaikšnoraitė ir daugelis kitų, kuriems nuoširdžiausiai dėkoju. Tikiuosi, jų nenuvils.

Už pagalbą taip pat dėkoju Vilkaviškio vyskupijos kurijai ir muziejui, Vilkaviškio krašto muziejui, Kauno arkivyskupijos kurijai, Marijampolės Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejui, Lietuvos centriniam valstybiniam archyvui ir kitoms įstaigoms.

Stanislovas Sajauskas

Leave a Reply